Kategória: Előszó

A polgári perrendtartás és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja I-III.

ELŐSZÓ 2018. január 1. napján hatályba lépett az új polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény. Kevés híján fél évtized telt el azóta, hogy Magyarország Kormánya a polgári perjogi kodifikációról szóló 1267/2013. (V. 17.) Korm. határozatával elrendelte „egy korszerű, a nemzetközi

Az új Pp. iratmintatára – Előszó

ELŐSZÓ A 2018. január 1-jén hatályba lépő új polgári perrendtartás, a 2016. évi CXXX. törvény egy sor új kihívás elé állítja a jogkeresőt. A peres feleknek és a jogászi hivatásrendeknek, ez utóbbiak között pedig elsősorban az ügyvédségnek, egy az új

Szakértői javaslat ‎az új polgári perrendtartás kodifikációjára – Előszavak

  AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTER ELŐSZAVA Az új polgári perrendtartás 2013-ban kezdődött kodifikációja szempontjából kiemelkedő jelentőségű kötetet tart a kezében a T. Olvasó. Ahhoz, hogy e nagyívű munka helye pontosan látható legyen a kodifikáció bonyolult, és nehezen áttekinthető folyamatában, szükséges, hogy

Egy új polgári perrendtartás alapjai – Előszavak

Magyarország Kormánya valamivel több, mint egy évvel ezelőtt a polgári perjogi kodifikációról szóló 1267/2013. (V. 17.) Korm. határozattal rendelte el egy új polgári perrendtartás megalkotását. A Kormány határozata által közvetlenül felállított bizottságok: a Polgári Perjogi Kodifikációs Főbizottság és a Polgári Perjogi Kodifikációs Szerkesztőbizottság, továbbá a határozat által felállítani rendelt témabizottságok 2013 nyara óta megfeszített munkával dolgoztak annak érdekében, hogy a polgári perjog kódexének megalkotása minél kiterjedtebb gyakorlati tapasztalatok figyelembe vételével, és egyidejűleg – nemzetközi kitekintést is magukba foglaló, valamint alternatív megoldásokat felmutató – minőségi kutatási eredmények hasznosításával valósulhasson meg.

Top