Az új Pp. és a kapcsolódó iránymutatások

7,000 Ft

Második, aktualizált kiadás

Az új Pp. a Kúria Konzultációs Testülete és a Civilisztikai Kollégiumvezetők Országos Értekezlete által közzétett állásfoglalásokkal egységes szerkezetben (255 CKOT és 81 KKT állásfoglalással)

Várható megjelenés: 2020. március végén

Szerkesztők: Both Sándor Ignác, Muzsalyi Róbert, Witzl Petra

Kategória:

Leírás

„Az új polgári perrendtartás (Pp.) megalkotását követően a Civilisztikai Kollégiumvezetők Országos Tanácskozása (CKOT), valamint a Kúria Konzultációs Testülete (KKT) rendszeresen közzétette legfrissebb állásfoglalásait az új kódex nehézségeket jelentő rendelkezéseinek értelmezése, valamint a gyakorlat által felvetett kérdések megválaszolása érdekében.

A közzétett állásfoglalások legitim, hasznos és hatékony, évtizedek óta fontos, a bírói gyakorlatra közvetlen hatással bíró jogértelmezést segítő eszközök. Alkalmazásuk nem kötelező a bíróságok számára, azonban az új polgári perrendtartás 2018. január 1-jével történt hatálybalépésére tekintettel – mivel még elenyésző számú közzétett bírósági határozat született – jelenleg kizárólag ez a két irányadó forrás áll rendelkezésére annak, aki az új Pp. gyakorlati kérdéseire választ kíván kapni.

Fontos kiemelni ugyanakkor, hogy a Bszi. 2020. április 1-jén hatályba lépő módosítása eredményeként a jövőben nem tehetők közzé bírói testületek, bírósági vezetők, illetve bírák tanácskozása nevében olyan jogértelmezési célú állásfoglalások, amelyek meghozatalára a törvény nem ad felhatalmazást. A jövőben tehát ebben a formában már nem jelenhetnek meg a CKOT és KKT állásfoglalásai.

A Pp. jogértelmezési kérdéseit illetően 2017 és 2020 között összesen 255 CKOT- és 81 KKT- – a jövőben is irányadó – állásfoglalást tettek közzé. Olyan könyvet tart a kezében az olvasó, amely áttekinthető módon, szakaszokra bontva tartalmazza az összes elfogadott, továbbra is használható állásfoglalást, ezzel megkönnyítve a mindennapos jogértelmezési kérdések gyors megoldását.

A CKOT- és a KKT-állásfoglalások mellett vannak olyan, még az 1952-es Pp.-hez köthető eljárásjogi rendelkezést tartalmazó iránymutatások, amelyek az új Pp. alkalmazásában is megfelelően irányadók. A továbbra is irányadó jogegységi határozatokat, kollégiumi véleményeket és állásfoglalásokat a Kúria két jogegységi határozatában (1/2017 PJE, 2/2017 KMPJE) meghatározta. Ezek az elvi iránymutatások azért különösen fontosak, mert a Kúria úgy ítélte: az új Pp. egyes rendelkezéseinek tartalma a régivel azonos, és az iránymutatás továbbra is szükséges, mert az nem épült be az új normaszövegbe.

Egy-egy állásfoglalás, elvi iránymutatás több esetben nemcsak az első-, hanem a másodfokú, a felülvizsgálati és a különleges eljárásokat is egyszerre érinti, így azok áttekinthetősége, egy adott eljárásjogi helyzetre való alkalmazhatóságának megítélése már hosszas kutatómunkát igényel. Ebben tud nagy segítséget nyújtani az egységes szerkezetbe foglalt változat, amely megkönnyíti a kódex szabályai közötti eligazodást a jogalkalmazók mellett az egyetemi hallgatók és a szakvizsga előtt álló jogászok számára is.”

a Szerkesztők előszava a második kiadáshoz

További információk

Tömeg 750 g
Megjelenés éve

2020

Formátum

A/4

Top